Služby

Aktívny telemarketing

  • akvizícia nových zákazníkov
  • prolongácia existujúcich kontraktov
  • x-sell, upsell
  • win back

Starostlivosť o zákazníka

  • uvítacie hovory
  • prieskumy spokojnosti

Marketing

  • prieskumy verejnej mienky
  • dohadovanie obchodných stretnutí
  • telefonická reklama