Naša vízia

Naša vízia je stať sa etablovaným telemarketingovým call centrom na slovenskom a v blízkej budúcnosti aj európskom trhu. Chceme byť stabilným a silným zamestnávateľom v regióne, kde pôsobíme. Našou prioritou je kontinuálny a udržateľný rast. Je pre nás dôležité prinášať efektívne a inovatívne riešenia spolupráce pre našich klientov a partnerov, byť dôležitým stavebným kameňom ich ďalšieho rastu.

Medzi naše priority, ktorými riadime svoj biznis, patrí predovšetkým kvalita, spoľahlivosť a orientácia na výsledok. „Direct" v názve našej firmy symbolizuje priamočiaru cestu do cieľa, ktorý si spolu s našimi klientmi a partnermi vytýčime. Na dosahovaní cieľov vždy pracujeme ako partneri, ako smerom dovnútra, tak aj navonok.